Fra hjerte til hjerte

Varme vafler til glede for folk i nabolaget rundt Kjerka

På hjertevarmedagen serverte staben på Kjerka vafler andresteder enn på kirketerrassen. Både turister og næringsdrivende fikktilbud om vaffelhjerter med syltetøy. Vinterassistent JørgJørgensen fortalte noe av grunntanken med hjertevarmedagen til desom satt med hjerter i hendene: at det handler om å sprehjertevarme, og gi et budskap som går fra hjerte til hjerte.

Vi var på strandpromenaden Avenida del Playas, påfrisørsalonger, i butikker og på turistinformasjonen like vedstranden. På bildet ser du Jørg sammen med to spanske jenter somsatte pris på vaffelhjerter servert på strandpromenaden.

 

Del