Frivillig innsats

Takket være frivillige kan vi drive sjømannskirke.

På Lanzaroteer vi velsignet med mange frivillige medarbeidere.Disse er grunnen til at Kjerka lever og blomstrer og er et triveligsted å møtes. Det har skjedd en stor jobb fra ulike mennesker, ogde utfører mange ulike arbeidsoppgaver. Alle er like viktige, ogbidrar til fellelskapets beste! Mange er med i aktivitetsgruppen oglager håndarbeider til basar og utlodning. Mange strikker og heklerog syr mens de er hjemme på ferie også. Slå den!Andre hjelper tilmed praktiske ting som rydding, handling,åresalg,kirkevertfunksjoner og reparasjoner av ymse slag. En egenbesøkstjeneste har vi også i sving. Atter andre bidrarpå kjøkken. Da enten med matlaging, oppvask ellermatsalg i luken. Vi er så heldige å ha et eget supperåd/kokkelaugmed profesjonelle kokker som mer enn gjerne stiller opp og lager dedeilgste retter. I år ble det også bakt Lanzabrød til glede forfolket hver lørdag. På bildet ser du Asgeir og Jorunn Johnsen ifull sving på kjøkkenet. Uten frivillige stanser kjerka! Med defrivillige og stab i hyggelig fellesskap kan kjerka fortsatt fåvære et hjem i utlandet der godhet og felleskap lever.

Del