Gravferd for Håkon Kolstad

Ein markant skikkelse i det norske miljøet på Lanzarote er borte.

!0.mars 2010 døydde Håkon Kolstad i heimen sin påLanzarote.
Håkon var synleg i bybildet i Puerto del Carmen og på kjerka inntilhelsa for alvor skranta det siste året. No var han avhengig avhjelp til det meste, men han gav uttrykk for at han hadde det godtden siste tida. Håkon hadde levd eit mangslungent liv, men deisiste 20 åra var det her på Lanzarote han høyrde til. Her følte hanseg heime.
Det blir gravferd for Håkon på kyrkjegarden i Tiasførstkomande lørdag (20. mars ) kl 15.00 Alle som kjendeHåkon og har mulighet er velkomne til gravferda påkyrkjegarden.

Del