Vellykket familietreff

Det går på spansk, norsk, engelsk og dansk


4.oktober skjedde det igjen! Familier med norsk og
skandinavisk tilknytning var samlet til koseligettermiddagssamling på Kjerka.
På programmet stod Karin Fasbergers deilige kjøttkakemiddag. Vihadde sangstund,
lek, prat og åresalg. Så var det kveldsavslutning med lystenningog
velsignelse. En av Sjømannskirken verdier er «brobygging», og herbygger vi bro
mellom norsk og spansk kultur og språk.

Del