Åpningstider

Her er oversikt over årstidsendringer og viktige datoer.

Åpningstid i hovedsesongen, oftest fra midten av oktober til midten av mars:

Tirsdag til fredag kl. 11.00-16.00.

Lørdag kl. 12.00 - 15.00; grøtservering kl. 13.00.

Søndag kl. 18.00 Gudstjeneste med kirkekaffe

Det er kortere åpningstid før og etter denne perioden – i julen og i påsken.

I julen: Julaften 24. desember kl. 15.00 er det gudstjeneste i den katolske kirken i Gamlebyen i Puerto del Carmen.
Kl. 20.00 har vi julaften i sjømannskirken med juletregang, kaffemat og variert program.

1. juledag 25. desember kl. 18.00 Høytidsgudstjeneste i Sjømannskirken. Kirkekaffe.

En dag i romjulen kl. 18.00: Romjulsfest på Sjømannskirken 

På de andre dagene ved jul og nyttår: Kl. 12.00-14.00 med salg av vafler og kaffe

I påskeuken har vi dette programmet:

Palmesøndag kl. 18.00: Gudstjeneste. 

Tirsdag og onsdag åpningstid kl. 12.00-14.00.

Skjærtorsdag  kl. 18.00: Nattverdgudstjeneste

Langfredag  kl. 12.30: felleskristen gudstjeneste i Den katolske kirken i Gamlebyen i Puerto del Carmen; Via Crucis eller «korsveien» med 14 stasjoner.

Påskeaften: åpningstid kl. 12.00-14.00.

1. påskedag kl. 1800: Påskedagsgudstjeneste.

I tiden etter påske til 17.mai/pinse er det gudstjenester søndag kl. 18.00.

Fra palmesøndag og utover i april, vil det være åpningstid tirsdag-fredag kl. 12.00-14.00.

Fra siste delen av april til 17. mai vil det være åpent onsdager kl. 12.00-14.00.

17. mai er det frokost kl. 10.00 – med synging av nasjonalsanger, tog og variert program.

Sommertid

Sjømannskirken på Lanzarote har ikke fast åpningstid fra 18. mai til månedsskiftet august/september. Ved behov for krisehjelp kan man ringe vakttelefonen: 0034 616407693

Åpningstid i september: Onsdag kl. 12.00-14.00 - Gudstjenester søndag kl. 18.00

Åpningstid i første halvdel av oktober:  Tirsdag til fredag kl. 12.00 – 14.00 - Gudstjenester søndag kl. 18.00

Del