Felleskirkelige samlinger

Gudstjenester på fire språk.

Fellesskapet på Sjømannskirken på Lanzarote er i seg selv et økumenisk fellesskap, med mennesker fra ulike kirkesamfunn. - Det er et godt økumeniske fellesskap på Lanzarote. Vi låner den katolske kirken i Puerto del Carmen til gudstjenesten på julaften. I januar har vi felleskristen gudstjeneste i forbindelse med den internasjonale bønneuken. I tillegg har vi en fellesgudstjeneste Langfredag ut fra liturgien for «korsets veg» med 14 stasjoner. Da blir også gudstjenesten gjennomført på fire språk, spansk, engelsk, tysk og norsk, med representanter fra de ulike kirkene på øya.

Del