Casas Heddy og Playa Blanca

Arrangementer utenfor Sjømannskirken.

Sjømannskirken har samarbeid med Casas Heddy, Oslo Røde Kors sitt senter i Puerto del Carmen. Det betyr blant annet vi har gudstjenester der annenhver onsdag klokken 17.30 -  samt 1. juledag og 1. påskedag. Sesongens første gudstjeneste på Casas Heddy blir onsdag 24. oktober.

Sjømannskirken har også gudstjenester i Den katolske kirke i Playa Blanca sør på øya. Dette semesteret er det gudstjenester lørdag 27. oktober (med valg av kirkeråd) og 24. november, lørdag 26.januar og lørdag 23. februar. Alle ganger klokken 18.00.

Del