Morgenbønn

Velkommen til felles bønn med lystenning.

Gjennom vintersesongen fra medio september til medio mars har vi felles bønn med lystenning  i kirken tirsdag – fredag kl. 9.30 og søndag kl 16.45 før gudstjenesten.
Om du vil, kan du skrive en enkel bønn og legge den i vår bønnekrukke. Så blir den tatt med – anonymt - i forbønnen under gudstjenesten i kirken.

Del