Takknemlighet og giverglede

...en prat på kirken....

Takknemlighet og giverglede
Inger-Johanne og Anne hadde en prat om vår lokale Sjømannskirke på Lanzarote som en kveldstanke på en temakveld på kirka. Anne spurte: Hva betyr Sjømannskirken for deg Inger-Johanne?

Inger Johanne la vekt på takknemlighet, ansvar og velsignelse, og svarte Jeg har kjent til Sjømannskirken siden 1999, da jeg først kom til Lanzarote. Helt siden da har den betydd mye for meg. Jeg vil si at det er tre ord som setter ord på Sjømannskirkens betydning for meg: Fellesskap, påfyll og ankerfeste. Hun la vekt på at på Sjømannskirken møter man andre, utvider bekjentskapskretsen og får venner. «Det blir mang en god prat over en kaffe, og vi får felles opplevelser i hverdagen. Jeg kan alltid komme hit og være meg selv, og jeg blir alltid tatt imot. Det gjør godt» Vider pekte hun på at man kan få påfyll på mange vis.» Jeg kan komme hit på gudstjeneste hver søndag og høre Guds ord og dele troen med de andre. Åndelig og menneskelig påfyll går hånd i hånd. Slik kan jeg gå videre med nytt mot. Og så vil jeg si at jeg har erfart at Sjømannskirken er som et ankerfeste for meg og for mange. Her kan man være både når det stormer i livet, og når det er rolig. Det er et trygt sted. Ja det er virkelig som et anker.

Mange kan nok si seg enige i mye av dette, og kanskje sette sine ord på hva kirken betyr for dem. Og hvis vi vil at Sjømannskirken på Lanzarote skal være der fortsett og blomstre videre, så handler det om å ta et felles ansvar.
Inger Johanne har nettopp meldt seg som «fast giver. Anne spurte: Hvorfor gjorde du det?

Svaret kom kontant og med et smil; «Jeg vil jo gjerne, som mange andre, at Sjømannskirken skal bli her. Da må jeg støtte jevnlig , tenker jeg. Både økonomisk og på andre måter. Jeg vet også at kirka trenger forutsigbarhet i økonomien. Den er i drift deler av året, men har utgifter til drift alle måneder. Også de som er stille. Dessuten må vi jo skaffe 2/3 av driftsmidlene selv her lokalt. Jeg håper mitt bidrag kan hjelpe til med alt dette.

Vi var altså innom vårt felles ansvar for å drive kirken, og å bygge Guds rike. Anne undret videre: Hva skjer når vi bidrar, på ulike måter i Guds rike?

Inger Johanne sa: Bibelen snakker jo mye om giverglede. Så gleden blir jo vår når vi gi. Som vi sår skal vi høste. I tillegg følger det velsignelse med. Og det trenger vi. Jeg har selv fått kjenne mange ganger og på mange måter at jeg har blitt velsignet.

Vi sier tusen takk for praten!

Del