Familieleir på kirka "Lys våken"

2 - 3. desember 2017

Hei! Har du lyst til å være med på noe spennende? Vil du være med på Lys Våken?

Arrangementet Lys Våken arrangeres for 11-åringer av mange kirker rundt om i Norge. Her i London gjør vi det litt annerledes; vi inviterer hele familien til å sove i kirka, små og store sammen! Vi starter lørdag 2. desember kl.13.00, etter lunsjen på Lørdagsskolen. Vi legger opp til utetid i Russia Dock Woodland (15 min gange fra kirken) med leker, oppgaver, kakao og boller. Etter noen timer ute, går vi tilbake til kirken og spiser middag sammen, har adventsverksted og forbereder søndagens gudstjeneste - også sover vi i kirka! Kirka har flere rom det går an å sove i, så vi prøver å dele inn i soner så de minste får lagt seg først. På søndag spiser vi frokost sammen og avslutter arrangementet med felles gudstjenestefeiring kl 11.

Meld deg på via mail til Astrid innen mandag 27.november. Velkommen med, liten og stor!
Vi gleder oss til å se deg!

Vennlig hilsen Dennis og Astrid

Del