Fastens lengde er
40 dager:

- Jesu faste etter dåpen
- Moses’ faste på Sinaifjellet
- Israelittenes 40 års
vandring i ørkenen

Datering
Fasten er 40 dager og starter med askeonsdag, onsdagen etter Fastelavnssøndag.
Påsken er første søndag eter fullmåne etter vårjevndøgn (mellom 19. og 21. mars) variere påsken mellom tidligst 22.mars og senest 25 april, den vanligste datoen er 19.april.
Fastelavnssøndag faller 7 uker (49 dager før 1.påskedag) dvs tidligst 1.februar og senest 7.mars.
I år er den på 14.februar dvs midt på treet.

Fastetid

Nå er det den tiden på året igjen! Faste, er det å holde fast på noe eller bli holdt fast?                                                                                                                                             Kan det forstås som en vårrengjøring? Er det noe jeg MÅ gjøre? Og hvis ja, What’s in it for me? Er ikke vi nok begrenset nå? Trenger vi mer disiplin?

Jeg vet i hvert fall at jeg lengter etter forandring, å kunne legge bak meg både det vi er i nå, men også andre ting. Vi gis en mulighet til å kjenne etter våre lengsler og ønsker og dele dem med Gud.

Tiden mellom askeonsdag til påskeaften var forberedelse til påsken, opprinnelig ment som tid for dåpsforberedelse, det vil si en opplæring i kristen tro og tenkning fordi påskenatten var en viktig dåpsdag.  

Hva om vi i dag bruker denne tiden til å innøve noen nye vaner? Men det viktigste med fastetiden er ikke det en skal la være å gjøre, men den muligheten vi får til å skifte fokus bort fra oss selv og ut mot våre medmennesker. En mulighet til å gjøre noe for andre - for å skape forandring.

Fra kirkens side blir det sendinger hver onsdag og søndag, samt noen drypp over ukens tema de andre dagene. Vi følger delvis Kirkens nødhjelps opplegg med regnbuen, håpets tegn. Fastetiden varer i sju uker og det er det samme antallet som det er farger i regnbuen. Regnbuen er symbolet på pakten som Gud inngikk med Noah etter storflommen. Hver uke presenterer en ny regnbuefarge. Fargen er utgangspunkt for valg av tema, bibelvers og aktiviteter. Man oppfordres også til å legge til side penger som en gave til trengende. Du ulike tema og farger kan være en hjelp til å fokusere. Det er fint å vite at man er flere sammen om dette. Nytt stoff blir lagt ut hver onsdag.

Selv om fasten bygger på Bibelen, er det ikke så utbredt å faste i dag. En moderne utgave av fasten kan likevel dukke opp i enkelte miljøer der man i fasten for eksempel tar pause fra TV eller internett. For faste dreier seg ikke bare om å la være å spise, men om å rette oppmerksomheten mot Gud. Fastetiden er en tid for øvelse, - skjerpe sansene, lydhørheten, få øye på ditt eget liv, menneskene rundt deg, og Gud.                                                                                                      Den kristne tro er en inkarnasjonstro: Troen på Gud som ble menneske av kjøtt og blod, i Jesu liv på jorden. Den kristne tro er også en håpets tro, som bærer gjennom smerte og død, til en evighet utenfor vår fatteevne. Denne håpstroen får liv gjennom ord, toner og alle menneskelige uttrykk.

Lek, livsbekreftelse og nytelse, alt dette finnes omtalt i Bibelen. Liv og tro er vevd sammen i en helhet og kan ikke løsrives fra hverandre.

Skal vi utfordre hverandre? Med hvordan vi kan skille ut denne tiden fra resten av tiden? Ha en stille stund. Sette seg mål for bibellesning evt annenlesning. Endre kosten eller andre vaner. Og i hvert fall be for dem som er i nød.

Ingen ting gjør seg selv. Det er den ubehagelige påminnelsen vi får i fastetiden. Vi må faktisk ville det - og gjøre det også. Og så kan vi hvile i: Du ska’ få en dag i mårrå – den norske omskrivingen av nåde.