FASTE

Faste det er et ord de fleste forbinder med å la være å spise eller drikke. Men det viktigste med fastetiden er ikke det en skal la være å gjøre, men den muligheten vi får til å skifte fokus bort fra oss selv og ut mot våre medmennesker. En mulighet til å gjøre noe for andre - for å skape forandring. Kirkens Nødhjelp tror barn er opptatt av rettferdighet og at de gjerne vil gjøre noe for andre, særlig andre barn.

Superhelt i fastetiden er et opplegg for barn som ser og hører hva som skjer i verden, og som med hjerte og handling vil gjøre noe med urettferdigheten.

Fastetiden varer i sju uker og det er det samme antallet som det er farger i regnbuen. Regnbuen er symbolet på pakten som Gud inngikk med Noah etter storflommen. Kirkens Nødhjelp har valgt å bruke regnbuen som ramme for sitt ressursmateriell for fastetiden. I dette heftet presenteres hver uke en ny regnbuefarge. Fargen er utgangspunkt for valg av tema, bibelvers og aktiviteter.

Flere ganger er det en oppfordring om å putte penger på en fastebøsse.
Fastebøssen har lange tradisjoner i Kirkens Nødhjelp og er et fast innslag i Den norske Kirkes fastetid.

I den første, røde uken er utfordringen å lage en bøsse (eller finne en sparegris) og finne et formål eller en organisasjon som man kan gi pengene til. Gjerne en lokal organisasjon der dere bor, Kirkes Nødhjelp, Røde Kors eller andre som jobber med og for mennesker i nød.

Som voksen, hjelp gjerne barna med å gjøre den fantastiske jobben de gjør synlig, ved å dele på Facebook, Twitter eller lignende om dere syns det er greit, informere på jobben eller i nabolaget. Superhelter trenger også litt hjelp av og til!

God fastetid!

------

Oppleggene med ukenes regnbuefarger og -bønner, og Superheltene har utgangspunkt i Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon.

Hvem er egentlig en superhelt?

Superhelter er helt vanlige barn som har lyst til å være med å forandre verden. De har et forandringstalent som de vil bruke på forskjellige måter. Men superhelter finnes ikke bare her hos oss i England.  I Etiopia for eksempel er superhelter de som passer småsøsken eller andre barn slik at foreldrene kan jobbe og skaffe mat. Superhelter arrangerer marked med brukte leker hjemme i nabolaget, etter familiegudstjeneste, eller på skolen sin. De selger saft og vafler i bakgården eller har tombola for å skaffe penger som de kan putte på fastebøssen. Lykke til alle superhelter og tusen takk for at dere er med! Sammen skal vi jobbe for at alle barn skal få varig tilgang til det de trenger.

Om RETTFERDIGHET kommer onsdag 3.mars.

Om HÅP kommer onsdag 10.mars.

Om VANN kommer onsdag 17.mars.

Om FELLESSKAP kommer onsdag 24.mars.

Om DEN STILLE UKE kommer onsdag 31.mars.