Apper for BARN!

TAKK FOR I DAG 
VEIEN 
POIO - Leseapp 

«Takk for i dag» er en app hvor barn og voksne kan bli kjent med dåp og det å be aftenbønn. Den inneholder i dag to spill, KIRKEN og HUSET, med spennende aktiviteter for barn 2-6 år.

Karakterene i appen er hentet fra fireårsboka «Linda og den lille kirka» fra Skrifthuset, men familien vil ha glede av appen uavhengig av hvilket materiell som deles ut i menigheten.

Last ned appen gratis via AppStoreeller GooglePlay.

Veien er et smart spill for nettbrett og mobil for konfirmanter med behov for tilrettelagt undervisning. Spillet kan også være en fin døråpner til kirken og til livet for andre barn og unge.

Gjennom mange varierte oppgaver som memory- og ryddespill, gjenkjennelse av figurer og symboler, sang og orkester med valg av instrumenter, skal appen gi læring om kirkerommet, gudstjeneste og kirkelige handlinger. Appen kan brukes i undervisning i vekselvirkning med samtaler og opplevelser i kirkerommet, men også fritt av den enkelte.

Last ned appen gratis via AppStore eller GooglePlay

Poio er utviklet i tett samarbeid med pedagoger, og gjør læringshverdagen morsommere og enklere for alle barn - uansett forutsetninger.

Lesespillet tilbyr en leken tilnærming til mengdetreningen, og vanskelighetsgraden tilpasses hvert enkelt barn, slik at alle skal føle mestring. Barn som opplever mestring tenker positivt om seg selv.

Last ned appen gratis via AppStoreeller GooglePlay.