Flittige hender

Flittige frivillige året rundt!

Takket være mange trofaste frivillige tilbys det hvert år flotte ting på julebasaren. Det er fint a vise frem denne herlige trofastheten og de flotte produktene og hjelpe hverandre til en «felles» advents og juletid.

En viktig gruppe som forbereder Julebasaren er Santa Girls som holder på hele året, selv i covid-tider har de møttes i hverandres hager, med egen niste. Herfra kommer det julepynt, kranser.

Kari Moore er en av de andre som bidrar. Hun hekler og er superstrikker, det være seg grytekluter, kurver, puter eller annet. Hun har bodd her i UK i 58 år, men Norge er fortsatt «hjemme». For henne er det viktig med julebasaren fordi det er kirkens hovedinntekt. Og fordi «vi ønsker å ha kirken her. Den er et samlingspunkt for det norske miljøet, et hjem i utlandet». Takket være internett og telefon klarer hun å holde kontakt med andre, men savner å komme til kirken på Kvinneforeningens møter.

I tillegg til de «lokale» bidragene, så kommer det flotte ting fra Norge, fra Sjømannskirkens venner - og stabens familie 😊

Del