Konfirmantåret 2021/22

Informasjon og påmeldingsskjema til konfirmantåret 2021/22

Konfirmasjon

Bli med som konfirmant i Sjømannskirken!
Informasjon om konfirmasjonsåret 2021/22

Har dere en kommende konfirmant i familien?
Da kan dere tenke på om dere ønsker å følge opplegget vi har her i London.

Ved Sjømannskirken i London har vi et fullverdig konfirmantopplegg, tilsvarende det som tilbys i menigheter i Norge. Vi ønsker primært å stille de gode spørsmålene fremfor å gi de rette svarene, og å være en tydelig samtalepartner for konfirmantene om livets store spørsmål og kristen tro. Konfirmasjonstiden er både for deg som vet hva du tror på og deg som fortsatt lurer. Selve konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling, der Guds løfter til oss i dåpen bekreftes.

Det er mange grunner til å være konfirmant

Når du er nysgjerrig på den kristne tro
Når du tviler på om det finnes en gud
Når du vil lære mer om Jesus
Når du vil stille vanskelige spørsmål om «Gud og Jesus og sånn…»
Når du vil være med å lage gudstjeneste
Når du vil holde på en familietradisjon
Når du vil bli kjent med nye mennesker
Når du vil bli bedre kjent med deg selv

– eller om du lurer på om det kanskje finnes noe mer mellom himmel og jord, som kan bety noe for deg videre i livet. Uansett hva som er DIN grunn for å være konfirmant, er du hjertelig velkommen til et spennende og lærerikt år!

Bli med som konfirmant i Sjømannskirken!

Datoer dette konfirmantåret (endringer kan forekomme):

Høsten 2021

9.-10.oktober: Lørdag: Kick-off-samling for konfirmantene
Søndag: Presentasjonsgudstjeneste med infomøte for foreldre etter gudstjenesten

31.oktober: Gudstjeneste og undervisning etterpå

13.november: – NB! LØRDAG! Undervisning

28.november: Gudstjeneste og undervisning etterpå

12.desember: Gudstjeneste og undervisning etterpå

Vår 2022

16.januar: Gudstjeneste og undervisning etterpå

30.januar: Gudstjeneste og undervisning etterpå

20.februar: Gudstjeneste og undervisning etterpå

18.-20.mars: Konfirmantleir

24.april: Gudstjeneste og undervisning etterpå

15.mai: Gudstjeneste og undervisning etterpå

28. eller 29.mai 2022: Konfirmasjonsgudstjeneste

Samlingene på søndager starter med at alle er med på gudstjenesten kl 11.00, konfirmantene møter kl 10.30. Selve konfirmantsamlingen begynner etter kirkekaffen og varer til ca kl 15.

Tidene for samlingene på andre dager kommer i senere informasjon.

Påmeldingsskjema for konfirmasjon 2021/22 finner du nedenfor på denne siden.
Påmeldingsfrist 1.oktober.

Konfirmantavgift
Konfirmantavgiften er £200. Denne dekker alle utgifter til de samlingene i London samt "konfirmantdøgn", undervisning ellers og konfirmantbibel. I løpet av høsten 2021 mottar alle en faktura på e-post. Sjømannskirken i London ønsker at ALLE kan delta på konfirmant-opplegget. Man kan søke om utsatt eller redusert betaling dersom det er behov for det.

Lurer du på hva som skjer i konfirmasjonstiden, les mer her.

Er du ikke døpt?
For å bli konfirmert må man være døpt. Er du ikke døpt, er det ikke noe problem. Man kan likevel begynne på konfirmantåret, og om man bestemmer seg for å konfirmere seg, avtaler vi en tid for å gjennomføre dåp i god tid før konfirmasjonsdagen. I forkant av dåpen blir det en dåpssamtale med presten.

Planlegger du å konfirmere deg i Norge?
Vi er fleksible på hvor konfirmasjonsdagen finner sted. Du kan følge undervisningen i London og konfirmere deg i en menighet i Norge. Dette har vi avtaler på – og vi tar gjerne en prat om det.

Bor du langt unna London?
Nettkonfirmanttilbudet er laget for norske ungdommer fra 14 år, som tilbringer hele eller deler av konfirmanttiden i utlandet, og som av ulike grunner ikke kan delta i undervisningen ved en av Sjømannskirkens utestasjoner. Du er med på leir, men resten av undervisningen skjer på nett.

Du kan lese mer og registrere deg som nettkonfirmant her.

Ansvarlig for konfirmantopplegget 
Ansvarlig for konfirmasjonsopplegget er kateket Randi Langkaas.

Har dere spørsmål, ta kontakt med Randi på eposteller ring (+44) (0) 7958 217266

Hjertelig velkommen som konfirmant på Sjømannskirka! 

Klikk her for å åpne skjemaet i eget vindu.

Del