Aktiviteter

12.12.2018 17:02

Juleprogram 2018/19

Sjømannskirken i London

20.11.2018 13:25

Hovedlotteri 2018

28.11.2018 13:01

Julemiddag/Julaften: Påmelding

24. desember kl 17.00

08.09.2017 17:14

Gudstjeneste

Gudstjeneste HVER søndag!

08.09.2017 17:11

Småbarnstreff

Hver onsdag møtes småbarn med foreldre til barnesang og hyggelig samvær.

24.01.2018 18:52

Lørdagsskolen

Annenhver lørdag mellom klokken 10.00 og 12.00.

23.11.2018 08:43

Byggeklossen

Byggeklossen er et tilbud til de minste barna på lørdag formiddag.

04.09.2018 12:11

Sofar Sounds

Intimkonserter hver måned

26.07.2016 12:23

Studentkvelder

Sosialt og uformelt treffpunkt for studenter og unge yrkesaktive i London!

24.01.2018 18:55

Olavskoret

Klassisk kor med bredt repertoar.

26.07.2016 12:27

Familiekor i Wimbledon

26.07.2016 12:13

Onsdagssalongen

For damer fra 20 år og oppover.

26.07.2016 12:16

Seniorlunsj

God mat og god prat for den eldre garde.

26.07.2016 12:18

Kvinneforeningen

Foreningen har eksistert siden 1885, og sies å være den eldste norske kvinneforening i utlandet.

24.01.2018 19:03

Matinékonserter

Få med deg gratis-konsert en gang i måneden!

19.06.2018 11:55

Ung i London

For studenter og young professionals!

Del