Aktiviteter

08.09.2017 17:14

Gudstjeneste

Gudstjeneste HVER søndag!

26.07.2016 12:18

Kvinneforeningen

Foreningen har eksistert siden 1885, og sies å være den eldste norske kvinneforening i utlandet.

26.07.2016 12:16

Seniorlunsj

God mat og god prat for den eldre garde.

21.02.2019 11:57

Lys Våken!

Kommer engang utpå våren!
Overnatting i kirken for de som er 10-12 år.

08.09.2017 17:11

Babysang og Småbarnstreff

Hver onsdag møtes småbarn med foreldre til barnesang og hyggelig samvær.

26.07.2016 12:27

Familiekor i Wimbledon

Kor for barn i alle aldere!

24.01.2018 18:52

Lørdagsskolen

Annenhver lørdag mellom klokken 10.00 og 12.00.

23.11.2018 08:43

Byggeklossen

Byggeklossen er et tilbud til de minste barna på lørdag formiddag.

19.06.2018 11:55

Ung i London

For studenter og young professionals! Program våren 2020

26.07.2016 12:13

Onsdagssalongen

For damer fra 20 år og oppover.

04.09.2018 12:11

Sofar Sounds

Intimkonserter hver måned

24.01.2018 18:55

Olavskoret

Klassisk kor med bredt repertoar.

02.04.2019 12:21

Påske

Program for PÅSKEN 2020

Del