Gudstjeneste

Gudstjeneste HVER søndag!

Hver søndag klokken 11.00 feirer vi gudstjeneste på Sjømannskirken i London. Gudstjenesten er hjertet i vårt arbeid her på Sjømannskirken. Det er alltid nattverd på våre gudstjenester og norsk liturgi.

Kirkekaffe og kirkelunsj

Etter gudstjenesten serverer vi alltid kirkekaffe med vafler og kaker. Du kan også kjøpe lunsj fra vårt buffetbord (kirkekaffe inkludert i menyen). Kirkekaffen er viktig for Sjømannskirken, og vårt største sosiale møtested. Her treffer du andre besøkende og de ansatte, og du kan få informasjon om kirkens øvrige tilbud. Kiosken er også åpen under kirkekaffen, og her kan du kjøpe norsk mat og sjokolade.

Familiegudstjenester og gudstjenester i Esher

En gang i måneden har vi familiegudstjeneste. Dette er gudstjenester med barna i sentrum. Vi har som mål at Sjømannskirken skal være et godt sted å være for barnefamilier, og familiegudstjenester er en viktig del av dette. En gang i måneden arrangerer vi også gudstjenester i St. George's, Esher kl 16. Denne gudstjenesten er spesielt tenkt til de som bor langt utenfor London sentrum og det norske miljøet rundt sør-vest London (Wimbledon m.m). Følg med på nyhetsbrev og nettsider for semesterdatoer. Datoene for våren 2019 er:

Søndag 27. januar, søndag 24. februar, søndag 24. mars, søndag 28. april, søndag 26. mai og 23. juni (kl 16)

Har du spørsmål om gudstjenestetilbudet eller søndagsskolen? Ta kontakt med sjømannsprest Torbjørn Holt eller kapellan Ellen Marie Skillingstad

Del