Kvinneforeningen

Foreningen har eksistert siden 1885, og sies å være den eldste norske kvinneforening i utlandet.

Kvinneforeningen møtes den første og den tredje torsdagen i måneden klokken 12.00.

Kvinneforeningen består for det meste av godt voksne damer. Foreningen har deilig servering og et variert program på møtene sine, i tillegg til at de arrangerer enkelte turer. Foreningen jobber også hele året med julebasaren. Basaren avholdes hvert år tredje helg i november, og er svært viktig for kirkens økonomi. Nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen!

Del