Dåp

Fylt av glede over livets under...

Sjømannskirka døper barn og voksne, vanligvis under gudstjenesten søndag.
Ved dåp benytter vi den norske kirkes ordning. Før barnedåp har foreldrene et møte med den presten som skal ha gudstjenesten den aktuelle dagen.

Ønsker du dåp, ta kontakt med sjømannsprest Torbjørn Holt for nærmere informasjon og samtale.

Del