Konfirmasjon

Informasjon om konfirmasjonsåret 2019/2020

Bli med som konfirmant i Sjømannskirken!

Ved Sjømannskirken i London har vi et fullverdig konfirmantopplegg, tilsvarende det som tilbys i menigheter i Norge. Vi ønsker primært å stille de gode spørsmålene fremfor å gi de rette svarene, og å være en tydelig samtalepartner for konfirmantene om livets store spørsmål og kristen tro. Konfirmasjonstiden er både for deg som vet hva du tror på og deg som fortsatt lurer. Selve konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling, der Guds løfter til oss i dåpen bekreftes.

Registreringsskjema for konfirmasjon 2020 finner du her.

Konfirmasjonsundervisning

I snitt er det konfirmasjonsundervisning etter gudstjenesten en til to søndager i måneden. Undervisningen foregår på kirka. Alle møter opp til gudstjenesten som alltid starter kl 11 og som varer en drøy time. Deretter kan foreldrene og resten av menigheten hygge seg med kirkekaffe, og noen av samlingene vil vi også ha et opplegg for foreldrene. Konfirmantene setter i gang med samlingene etter kirkekaffen. Det vil variere litt fra gang til gang når vi kommer i gang med konfirmasjonsundervisningen, men stort sett pleier den å vare fra kl 12:30 til 15.00. Noen ganger vil det vare noe lenger og noen ganger noe kortere. Ta høyde for dette, sånn at dere ikke planlegger ting som gjør at dere må dra før konfirmasjonsundervisningen er ferdig. På to av samlingene ønsker vi at foreldrene deltar sammen med konfirmantene.

Lurer du på hva som skjer i konfirmasjonstiden, les mer her.

Datoer 2019/2020

Informasjonmøte

Søndag  15 .september kl 11:00 åpnes konfirmantåret 2019-2020 med gudstjeneste og påfølgende informasjonsmøte etter kirkekaffen. Møtet starter ca. kl. 13 og varer rundt en time. 

Her er en kort oversikt over konfirmasjonstiden høsten 2019 og våren 2020

 • 15. september - Gudstjeneste med informasjonsmøte for foreldre og konfirmanter etterpå
 • 29. september - Gudstjeneste med presentasjon av konfirmantene, og undervisning etterpå. Det blir også tur til Esher- denne dagen er vi ikke ferdige før ca.18.30
 • 18-20. oktober - Konfirmantleir i Hamburg
 • 3. november - Gudstjeneste med undervisning etterpå.
 • 24. november - Basarsøndag med dugnad!
 • 15. desember - Gudstjeneste med undervisning etterpå. Samling for foreldrene og konfirmanter og en liten juleavslutning.
 • 5. januar – Juletrefest (ikke obligatorisk)
 • 12. januar – Gudstjeneste med undervisning etterpå
 • 9. februar - Gudstjeneste med undervisning etterpå. Samling for foreldrene og konfirmanter.
 • Leir i mars (dato ikke bestemt, men den går fra torsdag til søndag)
 • 19. april – Gudstjeneste med undervisning etterpå
 • 10. mai – Gudstjeneste med undervisning etterpå
 • 31. mai 2020 kl 10:30 og 15.00 – Konfirmasjonsgudstjenester

Konfirmantleir – Hamburg og London 

Det er to konfirmantleirer i løpet av konfirmanttiden: En høstleir i Hamburg og en vårleir i London. Fredag 18.- søndag 20. oktober er det konfirmantleir i sjømannskirken i Hamburg. Der skal vi være sammen med de andre konfirmantene fra sjømannskirkene i Nord-Europa. I mars 2020 går den såkalte Europaleiren av stabelen her i Sjømannskirken i London.  Da blir det gjensyn med noen av de konfirmantene vi møtte i Hamburg i oktober. Programmet for disse leirene kommer senere, men en viktig del av Hamburgleiren blir et besøk i Neuengamme konsentrasjonsleir. I London skal vi blant annet på musikal.

Er du ikke døpt?

For å bli konfirmert må man være døpt. Er du ikke døpt, er det ikke noe problem. Man kan likevel begynne på konfirmantåret, og om man bestemmer seg for å konfirmere seg, avtaler vi en tid for å gjennomføre dåp i god tid før konfirmasjonsdagen. I forkant av dåpen blir det en dåpssamtale med presten.

Planlegger du å konfirmere deg i Norge?

Vi er fleksible på hvor konfirmasjonsdagen finner sted. Du kan følge undervisningen i London og konfirmere deg i en menighet i Norge. Dette har vi avtaler på – og vi tar gjerne en prat om det.

Konfirmantavgift

Konfirmantavgiften er £575. Denne dekker alle utgifter til de to leirene i Hamburg og London + konfirmantweekend i London, undervisning ellers og konfirmantbibel. I løpet av høsten 2019 mottar alle en faktura på e-post. Sjømannskirken i London ønsker at ALLE kan delta på konfirmant-opplegget. Man kan søke om utsatt eller redusert betaling dersom det er behov for det. 

Bor du langt unna London?

Nettkonfirmanttilbudet er laget for norske ungdommer fra 14 år, som tilbringer hele eller deler av konfirmanttiden i utlandet, og som av ulike grunner ikke kan delta i undervisningen ved en av Sjømannskirkens utestasjoner. Du er med på leir, men resten av undervisningen skjer på nett.

Du kan lese mer og registrere deg som nettkonfirmant her.

Ansvarlig for konfirmantopplegget 

Ansvarlig for konfirmasjonsopplegget er kateket Randi Langkaas og kapellan/sjømannsprest Ellen Marie Skillingsstad.

Har dere spørsmål, ta kontakt med Randi på epost eller ring (+44) (0) 7958 217266

Hjertelig velkommen som konfirmant på Sjømannskirka! 

Del