SøndagGudstjeneste i San Diego

Velkommen til bønn.

<
>

Vi holder to gudstjeneste i semesteret i San Diego: vi låner Ascension Lutheran Church, 5106 Zion Ave.,San Diego, CA 92120.

For mer informasjon, meld deg på nyhetsbrevet vårt eller følg med Facebook.

Del