LørdagNorskundervisning for voksne

Lær norsk og få innblikk i norsk kultur!

Sjømannskirken tilbyr norskundervisning for voksne. Her kan man lære å snakke norsk og også få innblikk i norsk kultur og livsstil. Den startet opp 7.januar klokken 10.30 - 13.00 i Sjømannskirken. Bøker er inkludert og Olaug Macmillan er læreren.

The Norwegian Seamans Church offers Norwegian classes for adults. Here you can learn to speak Norwegian and also get an understanding for the Norwegian culture and lifestyle. We start up again on the 7 January from 10.30am to 1pm at the Norwegian Seamans Church in San Pedro. The books are included and the teacher is Olaug Macmillan.

Every Saturday at 2pm we also serve Traditional Norwegian Porridge. This is usually the time of week when we have the most casual visitors at the Church.

The porridge is $5 per person, and we serve as long as we have porridge left.

Del