Første jul i ny kirke

Stor spenning i Miami.

Spenningen var stor foran de første svenske og norskegudstjenestene på julaften i ny kirke. Hvor mange villekomme?

Det skulle være svensk gudstjeneste kl. 1200, og norskgudstjeneste kl. 1500.
Svenskene hadde aldri hatt gudstjeneste på julaften i Miamitidligere. Og nordmennene var undrende til hvor mange som villekomme etter all oppmerksomheten i forbindelse med innvielsen.Spørsmålene var flere: Skulle man bruke kapellet, og skulle ekstrastoler setter frem?

 - Vi valgte å rigge til den norske gudstjenesten ibankettsalen. I all optimisme satte vi inn drøyt 150 stoler,skriver juleprest i Miami Terje Bjerkholt i en mail tilinformasjonsavdelingen.

Overgikk alles forventninger

Julaften kom og svenskene sprengte alle forhåpninger til singudstjeneste med nærmere 75 oppmøtte i kapellet. Ekstra stolermåtte settes frem for at alle skulle få plass.

Og et par timer senere samlet hele 200 gjester seg til norskgudstjeneste! Ekstra stoler måtte settes inn og det ble både sungetog lest på flere språk. Etter gudstjenesten kunne de fremmøtte nytepepperkaker og mandariner i «svalgangen», og ønske hverandre enriktig god jul.

Del