Rivingen i Miami i gang

Forbereder ny storkirke.

Byggingen av den nye sjømannskirken i Miami er i gang! Detstartet med riving av de eksisterende bygningene på tomten tirsdag15.juni.

Se film fra rivingen!

Sjømannskirken i Miami holder i dag til iLeiv Eirikssons Senter i havna. Behovet for en ny kirke har lengevært påtrengende, og nytt kirkesenter skal bygges i Davie, 40minutter nordvest for Port of Miami. Den nye sjømannskirken skalåpnes i 2011.

Les mer om den nye sjømannskirken.

Del