Barnegudstjeneste for store og småBarnegudstjeneste for store og små

Hver fjerde søndag i måneden feirer vi gudstjeneste for store og små. Liturgien er litt kortere, og vi legger opp til gudstjeneste på barnas premisser. Enkel kirkekaffe etter gudstjenesten.

4{ "recurrence": "4", "weekInterval": "1", "monthYearOption": "2", "interval": "4", "weekDay": "0", "month": "1", "monthOption": "2", "startDate": "2021-01-24 12:00", "endDate": "2021-01-24 13:00", "recurUntil": "2021-05-23", "months": [  "2",  "4",  "5",  "1" ]}
Del