Aktiviteter

28.07.2016 12:39

Gudstjenester

Å samles for Guds ansikt

06.10.2018 03:11

SuperSøndag

Familiegudstjeneste, lek og moro for barna, mat og kirkekaffe.

17.01.2020 18:10

Åpent kapell

Et hellig rom midt i hverdagen

15.10.2019 18:24

Miami Singers

Alle sang og danseglade barn i alderen 6-12 år - kom å bli med i MIAMI SINGERS!

19.09.2017 17:28

Torsdagsklubben

- et sosialt og kulturelt møtested

03.10.2019 23:32

Dugnadsgjengen

Bli med i Dugnadsgjengen og hjelp oss med å holde Sjømannskirken i Miami fin for alle!

18.02.2020 17:49

Kunstgruppe

Fem tirsdager i løpet av våren 2020 møtes kunstgruppen

30.08.2019 04:40

Håndarbeidsgruppen

Vi har håndarbeidsgruppe på huset som møtes annenhver lørdag kl. 10.00.

19.09.2017 17:53

Lørdagsgrøt

Et av ukens høydepunkt

09.12.2019 18:45

Golf Invitation

29.01.2020 20:29

Barnegruppe

Småbarnsgruppen møtes hver tirsdag

Del