Gudstjenester

Å samles for Guds ansikt

Å feire gudstjeneste sammen er flott, og her på Sjømannskirken i Miami har vi gudstjeneste flere søndager i måneden.

For våren 2021 har vi planlagt følgende gudstjenester: 

10. Januar: Høymesse

24. Januar: Barnegudstjeneste for små og store

14. februar: Høymesse

28. februar: Barnegudstjeneste for små og store

14. mars: Høymesse

25. april: Barnegudstjeneste for små og store

2. mai: Konfirmasjonsgudstjeneste kl 13. Ute i Breezeway. Åpen for alle

15. mai. 17-mai gudstjeneste kl 12. Påfølgende program. Utendørs.

13. juni: Høymesse

Gudstjenester gjennom sommeren annonseres ved senere anledning.

Alle gudstjenestene starter kl.12 med mindre annet er annonsert. 

Etter gudstjenesten er det enkel kirkekaffe.

Barnegudstjenestene er tilrettelagt for at små og store kan være sammen under gudstjenesten, og det er en enklere liturgi. 

Høymessen følger vanlig norsk liturgi, og vi feirer nattverd. 

Hjertelig velkommen til å feire gudstjeneste sammen med oss!

Adresse til Sjømannskirken i Miami: 2950 South Flamingo Road, Davie FL 33330

Del