Grillkveld på taket kl. 18.30 hver søndag i juli og august

Velkommen til oss på søndager!

3{ "recurrence": "3", "weekInterval": "1", "monthYearOption": "1", "interval": "1", "weekDay": "1", "month": "1", "monthOption": "1", "startDate": "2018-07-08 18:30", "endDate": "2018-07-08 20:00", "recurUntil": "2018-08-26", "days": [  "0" ]}
daily /weeklysøndager, hver uke1kl 18:30 - 20:00

Når sommeren starter gjør vi litt om på vårt faste søndagsprogram.
Gudstjenesten flyttes til k. 17.00 og etterpå drar vi på taket for å grille.

Grillkvelden starter kl. 18.30 og menyen vil variere fra uke til uke.
Pris er $15 for voksne. $10 for barn 4-15 år.

Ved usikkert eller dårlig vær, nytes grillmaten innendørs!

Velkommen!