Med dette innkalles det tilSjømannskirkens årsmøte søndag 19. mars kl. 12.15

Sjømannskirkens årsmøte er medlemmenes mulighet til å påvirke og få innblikk i virksomhetens slik den var i 2016.

1{  "recurrence": "1",  "weekInterval": "1",  "monthYearOption": "1",  "interval": "1",  "weekDay": "1",  "month": "1",  "monthOption": "1",  "startDate": "2017-03-19 12:15",  "endDate": "2017-03-19 14:00"}

Etter gudstjenesten 19. mars kl. 12.15 holdes kirkens årsmøte.

Stemmerett på årsmøtet har alle som samtykker i kirkens "By-Laws" og som har betalt en minimum medlemsavgift på $ 50,- for inneværende år. Les om hvordan du blir medlem av Sjømannskirken i New York.

Saker på årsmøtet:
1) Årsrapport for 2016
2) Revisors rapport for 2016
3) Supplerende valg til styret
4) Valg av revisor for 2017.

Se:
-Selve innkallingen.
-Årsrapporten for 2016