Storfamiliegudstjeneste med utdeling av 4-årsbok og avskjed

På første søndag i februar blir det mye som skjer i Gudstjenesten og etterpå. Vi markerer også fastelaven, enda det er en uke for tidlig.

1{  "recurrence": "1",  "weekInterval": "1",  "monthYearOption": "1",  "interval": "1",  "weekDay": "1",  "month": "1",  "monthOption": "1",  "startDate": "2018-02-04 11:00",  "endDate": "2018-02-04 12:30"}
04.02.2018 kl 11:00

Er du 4 år eller fyller du 4 år i løpet av året?
Da er du spesielt invitert i kirka søndag 4 februar!

Det er utdeling av fireårsbok til alle barn som nylig har fylt fire, eller som fyller fire i løpet av året.
Meld på din fireåring ved å sende en e-post til kapellan Ellen Marie Skillingstad: ems@sjomannskirken.no.
Og kjenner du andre fireåringer – inviter dem med også!

"Min kirkebok 4" er full av farger og humor.
Gjennom kjente hverdagssituasjoner, bibelfortellinger, sanger og vers,
som egner seg til høytlesing og som utgangspunkt for samtaler, vil fireåringen møte den kristne tro.

Dette er også avslutnings-gudstjeneste for kapellan Ellen Marie Skillingstad, vertskap Jan Sverre Kjøstvedt og diakonal medarbieder Ina Kjøstvedt.
Under gudstjenste og i kirkekaffen kommer dette til å bli markert og vi vil få takket de for innsatsen gjennom de siste 4-5 årene. 

Det er en uke for tidlig, men vi kommer til å markere fastelaven denne søndagen. Det betyr selvsagt boller til kirkekaffen og det blir fastelavensverksted med fjær og greiner for barna etter gudstjenesten.

Dette blir en søndag med mye på gang, så ta turen til Sjømannskirken.