Vi vil hedre alle frivllige

Frivillighet gir eierskap og hadde det ikke vært for flotte frivillige så hadde vi aldri hadde virksomhet på 52. gate i New York. Det må feires.

1{  "recurrence": "1",  "weekInterval": "1",  "monthYearOption": "1",  "interval": "1",  "weekDay": "1",  "month": "1",  "monthOption": "1",  "startDate": "2018-02-01 18:30",  "endDate": "2018-02-01 21:00"}
01.02.2018 kl 18:30

Sted: Sjømannskirken i New York

2017 ligger bak oss og har vært et utrolig spennende år for Sjømannskirken, et år hvor vi feiret 25 år på 52. gate. Takket være innsatsen til frivillige har vi ikke bare gjennomført 17. mai og julebasar, men også utallige lunsjer, lørdagsgrøten, Ung i New York kvelder. At så mange har eierskap og innsatsvilje for Sjømannskirken i New York er noe som må feires. Derfor inviterer staben på Sjømannskirken alle frivillige til «Takk og lov fest» på Sjømannskirken på torsdag 1. februar kl. 19.00 – 21.00. Dørene åpnes kl. 18.30, også setter vi oss til bords for mat og underholdning kl. 19.00

Alle som har vært med som frivillige er hjertelig velkomne.

Vi håper å se deg der.
For at vi skal vite hvor mange vi skal dekke på til så gi beskjed til Håvard Osland på hto@sjomannskirken.no eller ring på 917 514 6679.

Dear volunteer,
Thursday February 16th at 7pm: our annual “Thanks & praise party”

2017 is behind us and it has been an exciting year for the Norwegian Church in New York, celebrating 25 years on 52nd Street. Thanks to all efforts by the volunteer we have been able to have May 17th celebration and Christmas Market. But we have also had lots of luncheons, Saturday porridge, “Ung I NYC” etc.  That so many of you have ownership to and energy for the church here in New York is worthy of a celebration. The staff at the church want to invite everyone to our “Thanks & praise party” on Thursday February 1st from 7-9pm. The doors will open at 6.30pm and we seat ourselves for food and entertainment at 7pm.

Everyone that has volunteered during last year are welcome.

Hopefully we will see YOU there.

For us to know how many we should set the tables for, please send an email to Haavard Osland at hto@sjomannskirken.no or call 917 514 6679.