10. November - 9. JanuarÅ finne hjem / Finding home

Discovering the world left behind.

<
>

“The end of all our exploring will be to arrive where we began and to know the place for the first time."
TS Eliot, Little Gidding

Den norsk-amerikanske kunstneren, Lois Tønnessen Andersen, deler malerier som dokumenterer hennes fars fødested i Farsund i sør-Norge. Bli med i hennes oppdagelse av hjemmet som ble forlatt; familien, landskapet og den rike familiehistorien av generasjoner på ett sted. Mange med liknende arv har hatt mulighet til å besøke sine forfedres fødested; stedet hvor de kunne blitt født hadde tidende vært annerledes. Å tenke på våre forfedres liv bringer forbindelse til vår lille plass i den menneskelige historien.

________

Norwegian-American artist, Lois Tønnessen Andersen, shares paintings that document her father’s birthplace in southern Norway. Come and join her in her discovery of the home left behind; the family, the landscape and the rich family history of generations in a place.
Many with similar heritage have been able to visit the place of their ancestors; the place where they might have been born had times been different. Contemplating the lives of our forebears brings connection to our small place in the human story.

Del