Become a Member!Bli medlem av Sjømannskirken i New York!

Arbeidet vårt ved kirken avhenger av frivillige gaver. Søtt kirken ved å bli medlem!

<
>

(scroll down for English)

Ved å bli støttemedlem hjelper du Sjømannskirken i  New York på to viktige områder:

-Ditt støttemedlemskap gir oss sårt tiltrengte midler!For å være kirke for nordmenn i New York er vi helt avhengige av de som støtter oss jevnlig.
-Det viser at du bryr deg!Vi trenger givere, men først og fremst trenger vi engasjement og mennesker som har lyst til å være en del av kirken vår på Manhattan.

Medlemmer har stemmerett ved årsmøtet i mars.

Vi håper du vil bli støttemedlem ved å gi en medlemsgave for 2017 på $50. 

Send oss en e-post, så tar vi kontakt med deg.

Takk for støtten – og velkommen innom på 52. gate!

Support The Norwegian Seamen's Church by becoming a member! Our work depends on your support.

Support members help us in two significant ways:

-Financial support for the church is crucial! The Church is dependent on active donors in order to continue to do its work in the NYC area.
-It is a great way to show your commitment! More than anything, we need committed individuals who actively choose to be a part of our mission.

Members are eligible to vote at the Annual Meeting of Members.

It is our hope that you will pledge your support with a membership gift for 2017 to the Norwegian Seamen’s Church in New York in the suggested amount of $50.
Send us an e-mail, and we will get back to you.

We are grateful for your support - and we do hope to see you at the Church!

Del