27. September - 31. OktoberNansen's Pastport

Ny utstilling i Trygve Lie Gallery

27. september åpner vårt Trygve Lie Gallery utstillingen "Nansen's Pastport" av den norsk-amerikanske kunstneren Anneli Skaar.

“Nansen’s Pastport” er en kunstnerisk gjenoppfinnelse av norsk polarutforsker og humanitær Fridtjof Nansens flyktningpass som ble opprettet etter første verdenskrig. Nansenpasset, som var etablert i 1921-22, er omdesignet til et klimaflyktningspass for menneskeheten, og bruker Nansens egne ord i en moderne sammenheng. Den invitererer til diskusjon om hvordan man kan møte de viktige spørsmålene om nåværende og fremtidig klimamigrasjon med visdom fra fortiden. Med det internasjonale passets økende betydning for menneskers mobilitet og frihet over hele verden, anerkjenner dette prosjektet også passet som en av de mest innflytelsesrike “bøkene” i verden idag. Publisert av Two Ponds Press.

“Nansen’s Pastport”, is an artistic re-invention of Norwegian polar explorer and humanitarian Fridtjof Nansen’s eponymous refugee passport from post-Great War Europe. The original Nansen passport from 1921-22 is re-imagined as a climate refugee passport for humanity, using Nansen’s own words in a contemporary context. It invites consideration on how to meet the important issues of current and future climate migration with wisdom from the past. With the international passport’s increasing importance to the freedom of mobility of humans worldwide, the project also recognizes the passport as one of the most powerful and influential types of “books” in the world today. Published by Two Ponds Press.

Linker:
- Video presentasjon
- Foredrag på The Explorers Club

- Link til Facebook event

Del