Storfamiliegudstjeneste

Den første søndagen i måneden.

Storfamiliegudstjenesten er en gudstjeneste spesielt tilrettelagt for familier med barn i alle aldre, men alle er selvsagt hjertelig velkommen.

Velkommen til både nye og "gamle" kjente!

Følg med på vår kalender og kirkens nyhetsbrev for nærmere informasjon.

Del