Bryllup i New York

Velkommen til å feire bryllup på Manhattan!

"Sjømannskirken leverte over alle våre forventninger. De skapte en unik atmosfære og gjorde vielsen personlig, intim og avslappet. Vi følte de ble kjent med oss etter bare et par timers samtale."
Sitat fra Maja som giftet seg i Sjømannskirken.
Se bilder herfra bryllupsdagen.

Dere er velkommen til å kontakte oss på mail for å få svar på spørsmål eller for å avtale vielse. For å få avtalt vielse trenger vi: Ønsket dato og tidspunkt (gjerne med alternativer), fullt navn på begge, fødselsdato, adresse og telefon. Lykke til med forberedelsene, vi gleder oss til å møte dere!

Sjømannskirken i New York vier nordmenn som kommer på besøk eller som bor her. Den som kommer fra Norge må ha med seg gyldige "Prøvingsattest" fra skattekontoret og i tillegg skaffe seg "Marriage Licence" hos City Clerk i New York.

På grunn av skifte av prest høsten 2019, kan vi for tiden dessverre ikke bekrefte vielser i tidsrommet 12. oktober og ut året.

PRØVINGSATTEST FRA NORGE
Sjømannskirken foretar vigsel etter norske rett. Skatteetaten i Norge må derfor sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Dette gjør dere ved å fylle ut og sende inn følgende skjema til skattekortoret: Egenerklæring, Forlovererklæring og eventuelt Erklæring om skifte. Se Skatteetatens "Veien til ekteskapet."

Fra skattekontoret får dere tilsendt en såkalt "prøvingsattest."  Denne tar dere med til New York. Forventet behandlingstid er minst 2-3 uker, så beregn derfor god tid. Sjømannskirken sender direkte melding til skatteetaten om vigselen, og dere får så vigselsattest tilstendt i posten fra skattekontoret.

MARRIAGE LICENCE FRA NEW YORK
For å kunne gifte seg i New York trenger dere også Marriage Licence fra New York City. Denne får dere ved personlig frammøte. Dere må legitimere dere med passet og betale USD med debet-/ kredittkort. Den som har vært gift tidligere, må ha med seg bevis, på engelsk, på at ekteskapet er oppløst.

Marriage Licence får dere hos City Clerk, Manhattan Office. Det ligger sør på Manhattan, ikke langt fra Brooklyn Bridge og City Hall. Adressen er: 141 Worth Street, New York, NY 10013. Kontorene er åpne fra 9 a.m. til 4 p.m. Se kart.

Dere sparer tid ved hjemmefra å fylle ut Marriage Licence Application online. Dette kan ikke gjøres tidligere enn 21 dager før vielsen finner sted. Når dere er registrert online, får dere et referansenummer som dere noterer ned og har med dere. NB: Dere må begge fortsatt møte opp personlig. Marriage Licence er gyldig i 60 dager, og må hentes senest 24 timer før vigselen finner sted. Beregn at det kan være kø og at det vil ta litt tid. I praksis møter der opp hos City Clerk senest tirsdag eller onsdag morgen sammen uke som vielsen.

Vitner
Vielsen må bekreftes av to vitner, normalt forloverne, som skriver under på New York Citys Marriage Licence. Kirkens ansatte kan være vitner dersom brudeparet ikke har med seg noen.

Vigselssamtale
Avtales med presten som skal forette vigselen i god tid på forhånd. Vigselssamtalen skjer vanligvis onsdagen før vielsen på fredag. Til samtalem har dere med dere både de norske papirene og papirene dere har hentet hos City Clerk.

Musikk
Vielsene i New York akkompagneres av profesjonelle musikere. Har dere spesielle musikkønsker, informerer dere oss i god tid før vielsen, senest to uker før. Hvis dere ikke har spesielle ønsker for musikk og salmer, ordner musikerne her med dette. Dere kan også bestille ekstra musikk eller sang ut over dette.

Utenlandsk statsborger
Dersom en av dere ikke har norsk statsborgerskap, må det innhentes erklæring fra landets myndigheter om eventuelle tidligere ekteskap. Dette gjøres ved å henvende seg til departement, ambassade, konsulat eller annen myndighet.

Vigselsliturgi
Dere kan selv være med og velge hvordan dere ønsker at vigselen skal foregå. Ta gjerne en til på selve vigselsliturgienfør dere kommer til samtalen.

Pris
Det koster $ 750,- som betales til kirken som en donasjon. $ 300,- av disse (bruk dagens kurs)betales inn før dere kommer til New York til vår norske konto 3000.23.16184 eller Vipps til "Sjømannnskirke New York." Merk innbetalingen "vielse" og datoen for vielsen. Donasjonen inkluderer vigsel med pianist ved flygelet, leie av lokaler, "norsk" bløtkake og kaffe for brudepar og gjester. Det resterende beløpet på 450,- betales når dere er til samtale. Dersom det ønskes bevertning til et større antall personer, må dette avtales på forhånd. I tillegg kan vi skaffe sanger ($ 150,- - 200,-) eller annen musikk. Dette avtales senest et par uker før vigselen.

Blomster
Kirken stiller med blomster på alteret. Blomster utover dette må ordnes av paret selv. De tre blomsterbutikkene som ligger nærmest Sjømannskirken er: Sunshine Florist,Perriwater Ltd og Zeze Flowers. De ligger på 1st Avenue, 2-3 minutters gange fra kirken og tilbyr blomster og buketter i ulike prisklasser. 

Fotograf
Mange velger å bruke fotograf på bryllupsdagen, og kirken samarbeider med bryllupsfotografene Johannes Worsøe Berg og Siw&Joseph Pessar som begge kan anbefales på det varmeste.

Restauranter og lokaler for bryllupsfest
Det finnes tusenvis av restauranter og arrangementslokaler i alle sjangere og prisklasser, så vi oppfordrer vanligvis brudeparet til selv å finne ønsket sted. Nettsteder for tripadvisor.com og yelp.com er nyttige både for å finne et passende sted. Har dere en klar formening om akkurat hva dere ønsker dere, bidrar vi gjerne med tips hvis vi kan! 

Sjømannskirken tar ikke ansvar for avtaler som gjøres mellom brudepar og fotograf, arrangementssteder osv.

Andre spørsmål?
Hvis det er noe dere lurer på, send oss en mail. Hjertelig velkommen til bryllup i den norske Sjømannskirken i New York!

Del