Konfirmasjon

Velkommen som konfirmant ved Sjømannskirken! Vi ser frem til et flott år, hvor leiren i New York selvsagt er høydepunktet.

Alle konfirmantene følger nettkonfirmantopplegget i høst. For de som bor i D.C. og NYC området vil vi prøve å få til deltakelse på gudstjenesten en gang eller to i høst. Fra januar (når sjømannsprest Anne Line Kroken Holme er tilbake fra permisjon) blir det undervisning på enkelte søndager i DC og NYC.
Et av årets høydepunkt er konfirmantleir som går av stabelen helgen 28. februar til 1. mars. Da samles konfirmanter fra hele Nord- og Sør-Amerika på Sjømannskirken i New York. Konfirmasjonsdagen i NY er søndag 7. juni kl. 11. Konfirmasjonsdagen i DC er søndag 14. juni kl. 15.

Ønsker du å følge konfirmantopplegget i Sjømannskirken eller trenger mer info? Ta kontakt med diakon Håvard T. Osland hto@sjomannskirken.no 917 514 6679.

Nettkonfirmant
Nettkonfirmant er et opplegg Sjømannskirken har laget for konfirmanter rundt i hele verden. Vi følger dette opplegget fra høsten av. Nettkonfirmanter fra østkysten av USA blir fulgt opp av diakon Håvard T. Osland i New York, og overtas av sjømannsprest Anne Line Kroken Holme fra januar 2020
Her finner du mer informasjon om Sjømannskirkens nettkonfirmantopplegg
Her kan du melde deg på som nettkonfirmant

Det er svært viktig at også nettkonfirmantene kommer til leiren i New York. Der får de oppleve å være en del av et større kristent fellesskap og bli kjent med de andre konfirmantene. Selve konfirmasjonen kan gjennomføres i New York eller Washington DC, eller i en kirke hjemme i Norge dersom det er ønskelig.

Konfirmantleir
Det arrangeres konfirmantleir i New York helgen 28. februar til 1. mars 2020. Leiren er en del av konfirmasjonsundervisningen og det er viktig at konfirmanten prioriterer å delta. Leiren starter fredag kveld kl. 18 og avsluttes etter kirkekaffen søndag, rundt kl. 13.30. Det er flott om foreldre som følger og henter konfirmantene finner tid til å komme på gudstjenestene knyttet til leirene. Konfirmanter forbereder og gjennomfører gudstjenesten sammen og som en del av leiren.

Bor du nært New York eller Washington DC.
For de som bor I nærheten av New York blir det konfirmantundervisning I perioden januar til mai, I tillegg til leiren I feb/mars. Det blir deltakelse på gudstjensete og undervisning i etterkant en søndag i måneden.

For konfirmantene i Washington DC – området blir det fra januar, i tillegg til leiren i New York, undervisning de søndagene det er norsk gudstjeneste i Washington DC. Denne gudstjenesten er alltid den andre søndagen i måneden.

Målsetting
Vi ønsker å gi hver konfirmant mot til tro, håp og engasjement. Konfirmasjonstiden skal være en tid hvor konfirmantene erfarer tilhørighet både til kirken og til andre ungdommer. ET inkluderende fellesskap er viktig. Vi vil legge til rett for at alle får muligheten til å reflektere rundt og bli styrket i troen og tilhørigheten til kirken.

Gudstjenester
Gudstjenestene er en viktig del av konfirmantundervisningen. Vel møtt til gudstjeneste i Sjømannskirkene i New York og Washington D.C. Dersom du er nettkonfirmant; finn kirker i ditt lokalmiljø som feirer gudstjenester og dra dit.

Kostnader
Konfirmantleir og bibel koster $200, i tillegg kommer det norske kroner 300 som betales til nettkonfirmant. Det finnes muligheter for reduserte avgifter for familier med lav inntekt.

Alder
Konfirmasjon er åpen for både døpte og udøpte ungdommer. For unge som ikke er døpt vil kirken i løpet av konfirmanttiden veilede til et selvstendig valg omkring dåp. Vanlig alder for konfirmasjon er 14-15 år, og tilsvarer niende klasse i Norge.

Påmelding
For innskrivning som konfirmant trenger vi:

  • Fullt navn på konfirmant.
  • E- post og mobilnummer til konfirmanten.
  • Scannet- eller papirkopi av dåpsattest.
  • Navn, adresse, mobilnummer, e-postadresser til foresatte.
  • Andre viktige opplysninger, spesielle behov og annet.

Ønsker du å følge konfirmantopplegget i Sjømannskirken så send e-post til diakon Håvard T. Osland eller ring på +1 917 514 6679

Velkommen som konfirmant i Sjømannskirken i New York!

Del