Konfirmasjon

Velkommen som konfirmant ved Sjømannskirken!

Til deg som vil bli konfirmant, har vi et spennende opplegg i Sjømannskirken i New York.

New York, D.C. eller på nett
Konfirmasjonsundervisningen skjer både ved Sjømannskirken i New York og i D.C. Konfirmanter deltar på ulike måter i gudstjenesten og har undervisning med sjømannspresten i etterkant av gudstjenesten. Sjømannskirken tilbyr også konfirmasjonsundervisning på nett for alle dem som ikke har anledning til å følge undervisning på kirken. På våren samles alle konfirmanter fra hele USA til konfirmantleir på Sjømannskirken i New York.


Konfirmantåret starter med at årets konfirmanter presenteres i gudstjenesten. I NY søndag 3 september 2017 kl 11. I D.C søndag 10 september kl 15. Konfirmasjonsdagen i NY er søndag 3 juni 2018 kl 11.

Konfirmasjonsdagen i D.C er søndag 10 juni kl 15.


Konfirmantleir
Det arrangeres konfirmantleir i New York helgen 2.-4. mars 2018. Leiren er en del av konfirmasjonsundervisningen og det er viktig at konfirmanten prioriterer å delta.  

Leiren starter fredag kveld kl.18 og avsluttes etter kirkekaffen søndag, rundt kl. 13.30. Det er flott om foreldre som følger og henter konfirmantene finner tid til å komme på gudstjenestene knyttet til leirene. Konfirmanter forbereder og gjennomfører gudstjenesten sammen og som en del av leiren.


Bosatt i Washington DC og omegn?
For konfirmantene i Washington DC-området blir det, i tillegg til leiren i New York, undervisning de søndagene det er norsk gudstjeneste i Washington DC. Denne gudstjenesten er alltid den andre søndagen i måneden. 


Nettkonfirmanter
For noen vil store avstander gjøre det vanskelig å delta på samlinger og undervisning ut over leiren. Da er det mulig å melde seg opp som nettkonfirmant. Dette er et opplegg som Sjømannskirken har laget for konfirmanter som bor langt unna Sjømannskirkene. Nettkonfirmanter fra østkysten av USA blir fulgt opp av sjømannsprest Ellen Marie Skillingstad i New York.

Her finner du mer informasjon om Sjømannskirkens nettkonfirmantopplegg

Her kan du melde deg på som nettkonfirmant

Det er svært viktig at også nettkonfirmantene kommer til leiren i New York. Der får de oppleve å være en del av et større kristent fellesskap og bli kjent med de andre konfirmantene. Selve konfirmasjonen kan gjennomføres i New York eller Washington DC, eller i en kirke hjemme i Norge dersom det er ønskelig.

Målsetting
Vi ønsker å gi hver konfirmant mot til tro, håp og engasjement. Konfirmasjonstiden skal være en tid hvor konfirmantene erfarer tilhørighet både til kirken og til andre ungdommer. Et inkluderende fellesskap er viktig.

Vil vil legge tilrette for at alle får muligheten til å reflektere rundt og bli styrket i troen og tilhørigheten til kirken.


Gudstjenester
Gudstjenestene er en viktig del av konfirmantundervisningen. Vel møtt til gudstjeneste i Sjømannskirkene i New York og Washington D.C. Dersom du er nettkonfirmant; finn kirker i ditt lokalmiljø som feirer gudstjenester og dra dit.  

Kostnader
Konfirmantopplegget i New York og D.C. koster $400 pr konfirmant. Dette inkluderer diverse materiell, konfirmantbibel og leiropphold. Nettkonfirmanter har egne avgifter som betales direkte til nettkateketen. 

Alder
Konfirmasjon er åpen for både døpte og udøpte ungdommer. For unge som ikke er døpt vil kirken i løpet av konfirmanttiden veilede til et selvstendig valg omkring dåp. Vanlig alder for konfirmasjon er 14-15 år, og tilsvarer niende klasse i Norge.

Påmelding
For innskrivning som konfirmant trenger vi:

-Fullt navn på konfirmant.
-E-post og mobilnummer til konfirmanten.

-Scannet- eller papirkopi av dåpsattest.

-Navn, adresse, mobilnummer, epostadresser til foresatte.

-Andre viktige opplysninger, spesielle behov og annet.

Ønsker du å følge konfirmantopplegget i Sjømannskirken så send e-post til sjømannsprest Ellen Marie Skillingstad, eller ring på telefon; +1 917 679 3777

Velkommen som konfirmant i Sjømannskirken i New York!

Del