Konfirmasjon

Velkommen som konfirmant ved Sjømannskirken!

Du er velkommen til å delta i konfirmasjonstiden i Sjømannskirken uansett om du tror, tviler, eller bare er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du lære mer om deg selv og Gud. Sammen utforsker vi noen av livets store spørsmål og blir kjent med den kristne troen, slik den kommer til uttrykk gjennom kirkens tradisjon og ritualer.

Mange konfirmanter er ikke døpt når de starter konfirmasjonstiden. Du er velkommen til å følge konfirmasjonstiden uten å være døpt. Dersom du ønsker å bli konfirmert, må du være døpt. I så fall arrangerer vi dåp i god tid før konfirmasjonsdagen. Det er mulig å bli døpt i kirkens søndagsgudstjeneste, eller i en egen gudstjeneste sammen med nærmeste familie og venner.

På grunn av fortsatt spredning av koronaviruset, vil alle konfirmanter følge nettkonfirmantopplegget i høst. Konfirmasjonsgudstjenesten i Sjømannskirken i New York er første pinsedag, 23. mai 2021 – med forbehold om at smittesituasjonen tillater ansamling av større grupper på dette tidspunktet. Bor du langt unna Sjømannskirken i New York, eller D.C., kan du ta kontakt for å gjøre egen avtale om konfirmasjon. Det samme gjelder dersom du skulle vært konfirmert våren 2020 og måtte utsette på grunn av pandemien.

Nettkonfirmant
Nettkonfirmant er et opplegg Sjømannskirken har laget for konfirmanter som bor rundt omkring i hele verden.

Her finner du mer informasjon om Sjømannskirkens nettkonfirmantopplegg
Her kan du melde deg på som nettkonfirmant

Selve konfirmasjonen kan gjennomføres i New York eller Washington DC, eller i en kirke hjemme i Norge dersom det er ønskelig.

Konfirmantleir
På grunn av pandemien, ser vi oss dessverre nødt til å avlyse konfirmantleiren våren 2021.

Gudstjenester
Gudstjenester er en viktig del av konfirmantundervisningen. Vel møtt til gudstjeneste i Sjømannskirken. Dersom du er nettkonfirmant, kan du finne kirker i ditt lokalmiljø som feirer gudstjenester og delta der. I høst vil det være utfordrende å delta på fysiske gudstjenester mange steder. Du kan da velge å følge gudstjenester digitalt.

Kostnader
Å være nettkonfirmant koster kr 300,- som betales til nettkonfirmant.

Alder
Vanlig alder for konfirmasjon er 14-15 år, og tilsvarer niende klasse i Norge.

Påmelding
For innskrivning som konfirmant trenger vi:

  • Fullt navn på konfirmant.
  • E- post og mobilnummer til konfirmanten.
  • Scannet- eller papirkopi av dåpsattest.
  • Navn, adresse, mobilnummer, e-postadresser til foresatte.
  • Andre viktige opplysninger, spesielle behov og annet.

Påmeldingsfrist er 1. oktober.

Ønsker du å følge konfirmantopplegget i Sjømannskirken, send e-post til sjømannsprest Odd Inge Tangen. Har du spørsmål om konfirmasjonstiden, kan du også ringe på telefon +1 646 248 2366.

Velkommen som konfirmant i Sjømannskirken i New York!

Del