Konfirmasjon

Velkommen som konfirmant ved Sjømannskirken!

Du er velkommen til å delta i konfirmasjonstiden i Sjømannskirken uansett om du tror, tviler, eller bare er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du lære mer om deg selv og Gud. Sammen utforsker vi noen av livets store spørsmål og blir kjent med den kristne troen, slik den kommer til uttrykk gjennom kirkens tradisjon og ritualer.

Mange konfirmanter er ikke døpt når de starter konfirmasjonstiden. Du er velkommen til å følge konfirmasjonstiden uten å være døpt. Dersom du ønsker å bli konfirmert, må du være døpt. I så fall arrangerer vi dåp i god tid før konfirmasjonsdagen. Det er mulig å bli døpt i kirkens søndagsgudstjeneste, eller i en egen gudstjeneste sammen med nærmeste familie og venner.

Undervisningen vil foregå via Sjømannskirkens nettkonfirmantopplegg og fysiske samlinger. Fysiske samlinger vil avhenge av smittesituasjon. Vi følger myndighetenes anbefalinger.

Konfirmasjonsgudstjenesten i Sjømannskirken i New York er første pinsedag, søndag 5. juni 2022. Bor du langt unna Sjømannskirken i New York, eller D.C., kan du ta kontakt for å gjøre egen avtale om konfirmasjon. Det samme gjelder dersom du skulle vært konfirmert tidligere og måtte utsette på grunn av pandemien.

Nettkonfirmant
Nettkonfirmant er et opplegg Sjømannskirken har laget for konfirmanter som bor rundt omkring i hele verden.

Her finner du mer informasjon om Sjømannskirkens nettkonfirmantopplegg
Her kan du melde deg på som nettkonfirmant

Selve konfirmasjonen kan gjennomføres i New York eller Washington DC, eller i en kirke hjemme i Norge dersom det er ønskelig.

Konfirmantleir
Vi håper å kunne gjennomføre konfirmantleir i løpet av året og vil komme tilbake til dette i løpet av høsten. Konfirmantleiren avholdes vanligvis i New York i første kvartal.

Gudstjenester
Gudstjenester er en viktig del av konfirmantundervisningen. Vel møtt til gudstjeneste i Sjømannskirken. Dersom du er nettkonfirmant, kan du finne kirker i ditt lokalmiljø som feirer gudstjenester og delta der. Dersom det er utfordrende å delta på fysiske gudstjenester, kan da velge å følge gudstjenester digitalt.

Kostnader
Å være nettkonfirmant koster kr 300,- som betales til nettkonfirmant.

Alder
Vanlig alder for konfirmasjon er 14-15 år, og tilsvarer niende klasse i Norge.

Påmelding

Påmeldingsfrist er 1. oktober.

Ønsker du å følge konfirmantopplegget i Sjømannskirken, send e-post til sjømannsprest Jofrid Landa. Har du spørsmål om konfirmasjonstiden, kan du også ringe på telefon +1 718.360.3710.

Velkommen som konfirmant i Sjømannskirken i New York!

Del