Samtaletilbud

Trenger du noen å snakke med?

Sjømannskirken tilbyr samtaler og sjelesorg til nordmenn i vårt tjenesteområde. Sjelesorg er en fortrolig samtale med en prest eller kirkelig medarbeider. Det kan handle om religiøse og eksistensielle spørsmål, bearbeiding av sorg, tap, konflikter eller kriseopplevelser. Ingenting er for stort eller for lite. Samtaletilbudet er gratis, og det er ingen forutsetning at man deler kirkens tro for å benytte seg av tilbudet.

Samtaler foregår fortrinnsvis på telefon eller i Sjømannskirken i New York. Du kan avtale tid for samtale ved å sende e-post til sjømannsprest Odd Inge Tangen: oit@sjomannskirken.no.

Velkommen til å ta kontakt!

Del