Påskegudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste på kirkeårets gladeste dag, med kjekke aktivteter for barna etterpå!

1{  "recurrence": "1",  "weekInterval": "1",  "monthYearOption": "1",  "interval": "1",  "weekDay": "1",  "month": "1",  "monthOption": "1",  "startDate": "2018-04-01 11:00",  "endDate": "2018-04-01 14:00"}
01.04.2018 kl 11:00

Sted: Sjømannskirken i Paris

Vi skal synge våre kjæreste påskesalmer og høre det glade budskap!

Etter gudstjenesten blir det som vanlig kirkelunsj og kaffe. Det blir også påskeegg-jakt i hagen og utvidet påskeverksted for barna med formingsaktiviteter, undervisning og quiz/rebus! Denne dagen går altså barna hjem med både selvjaktet og egenprodusert påskeegg!

Meld deg på lunsj og påskeaktiviteter senest torsdag 29. mars!Lunsj-priser, inkl. påskeegg-jakt og påskeverksted for barna:

•Voksne over 18 år: 15€
•Barn over 8 år: 12€
•Barn under 8 år: 5€

PS: Du kan selvsagt komme til kun en av delene: Gudstjeneste eller lunsj/påskeaktivteter.