Digitale treff for studenter og unge

<
>

I samarbeid med ANSA eller andre Sjømannskirker inviterer vi til digitale vaffelprater og quiz-kvelder for studenter og unge i koronaperioden. Arrangementene er for deg som er student eller ung, enten du er i Frankrike eller har returnert til Norge. Studenter andre steder i verden kan selvfølgelig også delta.

Vi treffes i det digitale møterommet Zoom.

Arrangementene publiseres på Facebooksiden vår, så følg med der!

Følg også med på Facebooksidene til ANSA Paris og ANSA Frankrike for aktuelle arrangementer for studenter.


Vi sees!

Del