Informasjon om Sjømannskirken i Paris og Covid-19

Situasjonen i Frankrike er at det i vårt område er en økende smittetrend. Derfor vil vi kontinuerlig vurdere arrangementer og muligheter for å samles på en forsvarlig måte. 

For å ivareta våre besøkende har vi utarbeidet en lokal smittevernplan som vil gjelde for våre arrangementer fremover. Denne planen tar utgangspunkt i både norske og franske råd og retningslinjer. Den vil stadig kunne endres. Vi vil alltid følge de strengeste retningslinjene fra franske eller norske myndigheter. 

Les lokal smittevern plan her. 

Noen viktige hovedpunkter er:

Det er forhåndspåmelding for alle, og vi oppbevarer lister med navn og telefonnummer i 10 dager etter arr. 

Gjenåpning av Sjømannskirken i Paris og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger, samt andre arrangement kan skje under følgende forutsetninger når det gjelder antall deltakere:
a. Utendørs: Maksimalt 35 personer (i tillegg til medvirkende) til stede. 1-metersregelen må overholdes. 
b. Innendørs: Maksimalt 10 personer, såfremt 1- metersregelen kan overholdes.
c. Minimum 1 meter mellom hver person (gjelder ikke personer i samme husstand).
d. Seremonirommets størrelse overstyrer pkt. b slik at pkt. c kan ivaretas.


Smittevernet ved gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangement bygger på fem hovedprinsipper:
I. Syke personer skal ikke delta eller være til stede.
II. Gode rutiner for håndhygiene og renhold.
III. Alle deltakere over 11 år må bruke maske ute og inne.
IV. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer.
V. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.

Kirkens toaletter er ikke tilgjengelige, da bygningen er stengt. 

Vi oppfordrer alle som er i risikogruppe til å beskytte seg selv ved holde seg hjemme, og delta i aktiviteter over internett. 

Vi vil være en omsorgsfull og oppsøkende, diakonal kirke, midt i verdens hverdag.

  • Trenger du noen å prate med, er vi tilgjengelig på telefon og e-post. Du kan også bruke Nettkirken som har et sjelesørgerisk tilbud på nett. Her kan du få chatte med en prest, skrive e-post eller skrive en bønn: nettkirken.no.
  • "Møt oss" også gjerne i sosiale medier, på Instagram og Facebook. Der vil vi være til stede så godt vi kan i denne perioden.

Vi oppfordrer alle til å ta hensyn til mennesker som er i risikogruppen. Lytt til myndighetenes anbefalinger og ta vare på hverandre!

Vi sender ut oppdatert informasjon ettersom situasjonen endrer seg.

Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev her.

Generell informasjon om koronaviruset,  Covid-19:
På det norske folkehelseinstituttets nettsider kan dere finne informasjon om koronaviruset på norsk og engelsk. På nettsiden til WHO finner dere også informasjon bl.a. om hvordan man best beskytter seg selv. Franske myndigheter informerer blant annet på denne nettsiden: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Informasjon til barn:
Folkehelseinstituttet har laget denne videoen for å formidle informasjon om koronaviruset til barn. 

Ta gjerne kontakt på sosiale medier, telefon eller e-post,

enten du bare vil slå av en prat eller om du har spørsmål.

Trykk her for kontaktinformasjon. 

Del