Studentmiddag

- for deg som er ung i Paris

Er du norsk student eller au pair i Paris? Eller ung voksen i annet ærend? Høres det herlig ut å komme på ferdig middag i vår lille villakirke "på landet" sammen med andre studenter både?
Du er invitert! Vi har i utgangspunktet en middag ved semesterstart og en ved semesteravslutning (semestrene er jo så korte, og vi vil selvsagt unngå eksamens-periodene) I tillegg til mat, blir det god stemning, quiz, samtaler og samvær med gamle og nye venner. Hjertelig velkommen, og ta gjerne med en venn eller to!

Se kalender eller fb for pris og aktuelle dager.

Del