SøndagerGudstjeneste

med kirkekaffe og hyggelig selskap!

<
>

Rundt en gang i måneden feirer vi gudstjeneste i vårt lille kapell. Store og små er hjertelig velkommen! Det er nattverd hver gang, og kollekten går vanligvis til Sjømannskirkens arbeid lokalt. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe, prat og lek inne og ute alt etter årstid og vær. Hjertelig velkommen! 

Se kalender for gudstjeneste-datoer, eller les mer her.

Del