Hjemmegudstjeneste med videohilsen og preken

Vær med på en hjemmegudstjeneste og få med deg en preken over søndagens tekst. Du kan også se en videohilsen fra sjømannsprest Magnus Ingvaldsen.


INNLEDNING

I Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

La oss be:

Uransakelige Gud, du ser vårt liv og våre kamper.

Vi ber deg: Gi oss en utholdende tro, så vi aldri slipper deg,

men venter på din velsignelse, ved din Sønn Jesus Kristus,

vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder,

én sann Gud fra evighet til evighet.

Amen.

EVANGELIETEKST

En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg, og han gikk inn i fariseerens hus og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med fin salve. Hun stilte seg bak Jesus, nede ved føttene, og gråt. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene og tørket dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem med salven. Da fariseeren som hadde innbudt ham, så det, tenkte han med seg selv: «Var denne mannen en profet, ville han vite hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun fører et syndefullt liv.»

Da tok Jesus til orde. «Simon», sa han til fariseeren, «jeg har noe å si deg.» «Si det, mester», svarte han. Jesus sa: «To menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte fem hundre denarer, den andre femti. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av ham?» Simon svarte: «Den han etterga mest, tenker jeg.» «Du har rett», sa Jesus.

Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon: «Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus; du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom, har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salve.

Derfor sier jeg deg: Hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite.» Så sa han til kvinnen: «Syndene dine er tilgitt.» Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv: «Hvem er han, som til og med tilgir synder?» Men Jesus sa til kvinnen: «Din tro har frelst deg. Gå i fred!» (Luk 7,36-50) 

PREKEN

Er du også en som blir pinlig berørt når noen dummer seg ut på TV? Det er i hvertfall jeg. Det er så mye pinlighet og ydmykelse på TV for tiden at jeg vrir meg og ofte bare må skru av, for jeg orker ikke se på. Jeg kjenner på skammen og ubehaget over at noen dummer seg ut eller holder på å bli avslørt. NRK har en serie «Rådebank» som tar opp viktige tema om psykisk helse blant unge menn. Serien finner sted i et rånermiljø i Bø i Telemark. Det er en flott serie, men samtidig smertefullt å se på når hovedpersonene vikler seg inn i stadig nye løgner med fare for å bli avslørt. Enkelte episoder har jeg tatt opptil flere pauser før jeg orket å se videre. For jeg vet at dette kommer til å gå galt for hovedpersonen. Jeg orker ikke å se på når hovedpersonen dummer seg ut og blir avslørt.

Heldigvis var ikke Jesus like opptatt av å unngå pinlighet og ydmykende situasjoner som det jeg er. Noe som imponerer meg mest med dagens bibelfortelling er hvordan Jesus ikke lar seg påvirke av at de sosiale kodene brytes. Her er det en person som virkelig dummer seg ut etter gjeldende normer og sosiale koder. Men Jesus virker helt uanfektet. De andre som var på den samme middagsfesten kjente nok et ubehag over at en uinvitert gjest plutselig kommer inn og krasjer festen.

Plutselig begynner hun å gråte og vaske Jesu føtter med tårene sine. Noe som ble oppfattet som en rimelig intim og uanstendig handling. For så å tørke føttene med håret sitt. I den kulturen var det uanstendig i det heletatt å gå med løst hår for en kvinne. Til slutt kysser hun føttene hans og masserer dem med dyrebar salve. Dette fremstår rimelig sensuelt og bryter med alle sosiale koder på denne tiden. Når det i tillegg kommer frem av hun levde et syndefullt liv, er det nærliggende å anta at hun var prostituert.

Jeg ville vridd meg av ubehag dersom jeg var med på selskapet. Jeg ville kjent på skammen over å bevitne at noen bryter alle sosiale koder og dummer seg ut 100%. Jeg ville nok prøvd å hjelpe henne (og meg selv) ut av situasjonen ved å stoppe henne.

Men Jesus virker helt uanfektet av dette. Han skammet seg ikke over å motta denne behandlingen fra den uinviterte gjesten. Han skjønner hva Fariseeren Simon tenker. Så kommer det etter hvert fram at Simon selv har brutt sosiale koder for hvordan man viser respekt og gjestfrihet ovenfor en gjest. Man skulle jo etter datidens koder alltid tilby middagsgjestene vann til å vaske føttene, ønske velkommen med et kyss og salve gjestenes hode med olje. Ved å unnlate å gjøre dette ovenfor Jesus, har Simon vist Jesus at han ikke respekterer ham.

Samtidig virker det som om Simon drev med et dobbeltspill. Simon snakker til Jesus med respekt. Han har inviterer Jesus til middag, noe som i seg selv er en stor anerkjennelse av Jesus. Han tiltaler Jesus som «mester», som i seg selv er tegn på respekt. Likevel fremkommer det etter hvert i at dette bare er et spill. Det finnes en annen side ved fortellingen.

Istedenfor å stoppe den uinviterte gjesten, anerkjenner Jesus henne og tar imot hennes behandling. Ved å anerkjenne hennes handlinger viser han også en selvbevissthet som å være en kongelig Messias-skikkelse. Hun behandler han jo som om han var en konge.

Så forteller Jesus en liknelse. Hvem viser mest takknemlighet, den som får ettergitt mye gjeld eller den som får ettergitt lite gjeld? Liknelsen sier noe om at denne uinviterte gjesten allerede opplever å ha fått sine synder tilgitt av Jesus. Hun har fått ettergitt mye gjeld. Derfor er hun så takknemlig.

Likevel har Jesus et behov for å proklamere «Dine synder er tilgitt. Gå i fred» framfor alle tilhørerne, slik at alle hører det. Nettopp for å gi henne oppreisning og respekt som et helt menneske.

Jeg ville vridd meg av ubehag dersom jeg var middagsgjest under dette måltidet. Jesus kjenner tilsynelatende ikke på det samme ubehaget. Og dersom han kanskje kjente på ubehaget, orket han likevel å stå i det sammen med hun som sto alene. Han tåler ubehaget. Jesus orker å stå i situasjonen og han gir henne verdigheten tilbake. Han avslører dobbeltspillet og løgnen hos Simon, men heller ikke Simon fordømmes. Også han er som den i liknelsen som får ettergitt lite gjeld.

Og gjennom hele dette møtet viser Jesus hva frelsen er. Det er ikke materiell velstand eller politisk kamp. Frelsen er at vi får våre synder tilgitt.

Den siste tiden har det vært en debatt i norske medier knyttet til artisten Andreas TIX Haukeland som vant den norske finalen i Melodi grand Prix. Debatten har handlet om hvilket ordskifte man har i offentligheten. Musikkanmeldere har omtalt TIX med til dels nedlatende anmeldelser av han som artist. Samtidig har TIX selv skrevet mange grove russelåter tidligere i karrieren som gjenspeiler er særdeles nedlatende kvinnesyn. TIX har de siste dager lagt seg flat og bedt om unnskyldning for disse russelåtene. Han anser russelåtene som en del av fortiden og ønsker å legge dette bak seg.

Hele denne debatten gjenspeiler hvordan vi alle har både feil og mangler. Alle har vi våre skyggesider, enten vi er som denne uinviterte gjesten, fariseeren Simon, en musikkanmelder, artist, bilråner eller hvem vi enn er.

«Enten går det bra, eller så går det over» kunne TIX proklamere da han vant finalen i norske MGP. Det finnes alltid en vei ut av mørke, selv om vi ikke kan se den selv. Men vi må våge å snakke om hvordan det er å leve. Våge å vise sårbarhet og å vise følelsene våre slik som denne uinviterte gjesten så modig vågde å gjøre. Finne ord for hvordan vi egentlig har det.

Som mann har jeg og mange med meg en ekstra stor jobb å gjøre med å skape en kultur der vi kan vise sårbarhet, finne et språk og sette ord på for følelsene våre. Serien rådebank viser at det er mulig å snakke om følelser, enten vi er menn eller kvinner. De unge rånerguttene prøver å klistre på et smil og later som om alt går bra. Men det går ikke i lengden. Uttrykket «Rådebank» beskriver den dunkelyden en motor lager når den ikke har fått nok olje og til slutt skjærer seg.

På vei ut av våre egne livs mørke står vi ikke alene. Uansett hvor smertefullt det må være å stå i situasjonen, viser Jesus at han tåler ubehaget. Vi står ikke alene. Han står i det sammen med oss, for at vi kan få tilgivelse, oppreisning og nye muligheter.

«Dine synder er tilgitt. Gå i fred»

FORBØNN

Herre og mester i mitt liv,

Hold borte fra meg likegyldighetens ånd.

Ta bort motløsheten, trangen til selvhevdelse og alt som gir et tomt liv.

Gjør meg til din tjener,

La meg leve et helt liv ved din Ånd ,

Gi meg et ydmykt sinn, tålmodighet og kjærlighet.

Herre og konge, gi meg nåde så jeg se mine synder,

og ikke å dømme min bror og søster.

For Du er velsignet, nå og alltid og i all evighet.

Amen

HERRENS BØNN

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld, 
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen

VELSIGNELSE

Må Gud være med deg,
som solen lyser over dagen
og får jorden til å dufte,
som månen gleder natten
og får vannet til å glitre.
Må hans skjønnhet
lyse på din vei.
Må Kristus gå med deg
og bære din uro.
Må Ånden blåse over deg,
så mismotet løper sin vei.
Og må vi igjen møtes i fred.

SALME Ingen vinner frem til den evige ro

Tekst: Lars Linderot 1798    Melodi: Folketone fra Hallingdal    Oversettelse: Gustav Jensen 1914

( https://tv.nrk.no/serie/salmeboka-minutt-for-minutt/sesong/1/episode/5#t=1t31m25s )


Ingen vinner frem til den evige ro
som seg ei veldig fremtrenger.
Sjelen den må utstå en kamp for den tro
hvorav vår salighet henger.
Veien heter smal, og porten kalles trang,
alvor må det til på sjelefrelsens gang.
Strev da alvorlig, treng fremad med makt,
og om du vil himmerik vinne!

Meget vil deg hindre, min sjel stå imot,
strid mot din salighets fiende!
Frem igjennom alt som vil stanse din fot,
la ikke verden deg blinde!
Intet vil deg gavne verdens hele prakt
dersom den får sjelen fanget i sin makt.
Hør hva han sier som døde for deg:
Kjemp i Guds kraft for din krone!

Jesus i ditt hjerte er alle ting verd,
selv er han himmeriks rike;
derfor gjør med Jesus din daglige ferd,
trang er den veien, men like!
Treng deg til hans hjerte inn med all din makt,
få av nådens hånd din rene bryllupsdrakt!
Hør hva han sier: Bruk tålmod, o sjel,
så skal du himmerik vinne.

UTSENDELSE

Gå i fred, tjen Gud og din neste med glede!

Del