Konfirmasjon

Er du konfirmant i Frankrike, men har lyst å bli konfirmert "på norsk"? Velkommen til oss!

<
>

Konfirmasjonstiden er en spennende tid hvor du kan få vite litt mer om hvem Gud er, og kanskje litt mer om hvem du selv er. Konfirmasjonstiden er både for deg som vet hva du tror og for deg som vil prøve å finne litt mer ut av det.

Ta kontakt på mail for spørsmål eller påmelding til konfirmantåret: paris@sjomannskirken.no.

Nettundervisning

De siste årene har konfirmanter verden over fulgt Sjømannskirkens undervisningsopplegg på nett, i tillegg til lokal undervisning ved sjømannskirker for de som har hatt tilgang til det. Den viktigste boken i konfirmanttiden er selvsagt konfirmantbibelen. Den får konfirmantene i Paris på presentasjonsgudstjenesten. I resten av Frankrike kommer den tilsendt. Den nest viktigste boka er læreboka. Læreboka finnes på nettet og der gjøres også oppgavene. Det er 10 kapitler i læreboka og 10 oppgaver til hvert kapittel. Erfaringer viser at det er viktig å komme i gang med disse oppgavene fra starten av konfirmanttiden.


For deg som bor i Paris-området

Noen helger og dager i året vil konfirmantene samles til gudstjeneste og undervisning på Sjømannskirken. Undervisningen er i hovedsak samtalebasert, og konfirmantene forbereder seg til dette i forkant gjennom aktuelle oppgaver i læreboka. I løpet av gudstjenestene, er det kjekt hvis konfirmantene deltar med ulike oppgaver. Det kan for eksempel være å bære inn alterutstyr i prosesjon, lese tekster og bønner eller hjelpe til under nattverden. I tillegg til dette skal også konfirmantene hjelpe til under kirkens julemarked enten på lørdagen eller på søndagen.


For deg som bor andre steder i Frankrike

Hvis du ikke bor i Paris-området, og derfor ikke kan følge opplegget der, kan du som et alternativ delta på noen gudstjenester i ditt nærmiljø - svenske, danske eller lokale. Og hvis du bor i Sør-Frankrike, kan du også komme på våre gudstjenester der (1-2 ganger i løpet av året). 
Husk å få dokumentasjon fra presten på at du har deltatt ved gudstjenesten. Du vil også få mer oppfølging med nettopplegget.
Vi legger til rette for at du kan delta på konfirmantleirene til Sjømannskirken. Kostnader dekkes da direkte. 

Konfirmantleir

I løpet av året blir det arrangert to ulike konfirmantleire. På høsten drar konfirmantene til Hamburg, hvor de også møter konfirmanter fra andre sjømannskirker i Europa. Til våren drar konfirmantene til London, hvor de møter igjen de samme konfirmantene som i Hamburg.

Kostnad:
650 €. Dette dekker: Alt av utgifter ved leir og samlinger (unntatt lommepenger), blant annet reise/opphold for Hamburg-leiren, reise/opphold for London-leiren, opphold/mat for undervisningshelg ved Sjømannskirken i Paris, lunsj i forbindelse med oppsatte konfirmantgudstjenester gjennom året, samt undervisningsmateriell. Betaling skjer i etterkant av påmelding til konfirmasjonsopplegget. Dersom det er vanskelig med betaling, kan det søkes om utsatt eller redusert betaling.

Påmelding:
Slik melder du deg på: Send en mail til paris@sjomannskirken.no, og du vil få tilsendt et registreringsskjema. Dåpsattest må fremlegges. 

Eventuell dåp:
For å bli konfirmert i Sjømannskirken må du være døpt. Hvis du ønsker å konfirmere deg, men ikke er døpt, ta kontakt med oss, så kan vi ordne dåp i forkant av konfirmasjonen. Les mer om dåp i Sjømannskirken her.


Vi gleder oss til å bli kjent med deg- velkommen til et spennende år i Sjømannskirken! 

11.05.2016 11:17

Konfirmant

Vi har konfirmant-tilbud i utlandet: På sjømannskirkene eller der du er, ved hjelp av nettundervisning og våre ambulerende prester. Vi tilbyr også opplegg i Norge.

Del