Ansatte

Annstein Lothe

Daglig leder / sjømannsprestWork +66851357753 Mobile +66851376611

Manee Thongkam

Sjåfør / VaktmesterMobile +66824710594

Hans Konrad Nyvoll

Diakonal medarbeiderMobile +66882030429

Kristianne Stendal Lothe

Diakonal medarbeiderWork 66882030433

Jansila Nyvoll

HusmorMobile +66868248729

Saisamorn Christophersen

Husmor / assistentMobile +66810769792

Christer Lilienberg

Diakonal medarbeiderMobile +4791555474

Live Marie Hafredal Lilienberg

Diakonal medarbeiderMobile +4792611069

Nattha Schou

Accounting
Del