Konfirmasjon

Velkommen som konfirmant ved Sjømannskirken i Rio 2018/2019.

«Hvorfor konfirmant i Sjømannskirken?

Som konfirmant hos oss vil du få hjelp til å reflektere og finne ut mer om hva du tror på, og lære mer om kristen tro og etikk. For unge som ikke er døpt, ønsker kirken i konfirmasjonstiden å veilede konfirmanten til å ta et selvstendig valg i forhold til tro og dåp.

Du vil møte andre ungdommer, og være med på leir med mange norske ungdommer som også bor i utlandet. 

Opplegg

 • Leksjoner der konfirmant og prest har kontakt via nettkonfirman.no. Konfirmant har besvart første leksjon før første samling i september.
 • Oppstartsamling på Sjømannskirken i Rio.
 • Julesamling.
 • Leir for alle nettkonfirmanter i USA/ Sør-Amerika i New York.
 • Forberedelsessamling før konfirmasjon.
 • Konfirmasjon i Sjømannskirken i Rio i mai, eller kirke i Norge etter avtale.

Konfirmanten skal i løpet av konfirmasjonstiden ha vært til stede på fem gudstjenester, og bestemmer selv hvilke gudstjenester han/hun vil gå på. Vi vil forsøke å legge gudstjenestene i forbindelse med samlingene for å minimere reising for konfirmantene og deres familier.

Alder

Konfirmasjon er åpen for både døpte og udøpte ungdommer.

Vanlig alder for konfirmasjon er 14-15 år, og tilsvarer niende klasse i Norge.

Priser

 • Kr. 300,- Følg instruksjoner på nettstedet.
 • Mat, materiell og aktiviteter på samlingene. 300,-. Betales første samling.
 • Konfirmantleir i New York $125.
 • Reise t/r New York kommer i tillegg.

Informasjon, påmelding og registrering

For påmelding eller mer informasjon, kontakt sjømannsprest Palle Gunnar Haarr. E-post: pgh@sjomannskirken.no

For innskrivning som konfirmant trenger vi:

 • Fullt navn på konfirmant.
 • E-post og mobilnummer til konfirmanten.
 • Scannet- eller papirkopi av dåpsattest.
 • Navn, adresse, mobilnummer, epostadresser til foresatte.

Egen registrering for nettkonfirmant.no.

Del