Skipsbesøk

Vi besøker norske skip i Rio - ta kontakt!

Sjømannskirken har langt tradisjon for skipsbesøk verden over. Det er med stor glede at at vi har klart å få til en kraftig økning i antallet besøk på skip med norsk mannskap her i regionen det siste året. Tilbakemeldingene fra rederiene og mannskap har vært god. Vi håper på fortsatt økning og oppfordrer sjømenn som ønsker besøk å enten ta kontakt med sitt rederi eller med oss her ved sjømannskirken.

Kontakt: Palle Gunnar Haarr, pgh@sjomannskirken.no

Del