Ansatte

Ilse de Raad

Daglig leder / SjømannsprestWork +31104365123 Mobile +31623917673

Åse Skarpengland

VertskapWork +31104365123 Mobile +31651068384

Håkon Flaten Håker

Diakonal medarbeiderWork +31647835312

Menno van Rooij Skarpengland

Diakonal medarbeiderWork +31104365123 Mobile +31612440026

Ingvild Henden Håker

Diakonal medarbeiderWork +31619582683

Kjell Ness

Diakonal medarbeiderMobile +31630079263

Ingrid Aelbers

SekretærWork +31104365123 Mobile +31642952479