Gudstjeneste

3{ "recurrence": "3", "weekInterval": "1", "monthYearOption": "1", "interval": "1", "weekDay": "1", "month": "1", "monthOption": "1", "startDate": "2017-07-16 11:00", "endDate": "2017-07-16 12:00", "recurUntil": "2017-08-13", "days": [  "0" ]}
daily /weeklysøndager, hver uke1kl 11:00 - 12:00

Sted: I kirken

Gudstjenestene våre følger kirkeåret og kirkeårets tekster. Av og til har vi ekstra musikalske innslag fra kirkekoret eller andre musikere som vil dele av sine talenter. Etter gudstjenesten inviterer vi til kirkekaffe.

Velkommen til gudstjeneste på Sjømannskirken i Rotterdam!